TERMOIZOLACIJA VRAT.

Zakaj je potrebna in pomembna v vratih? Vrata in okna so običajno najšibkejši člen v toplotni izolaciji stene. Predstavljajo tako imenovani toplotni most. Še posebej, če niso ali so slabo izolirana. To pomeni, da se tam izgubi največ energije s katero ogrevamo stanovanje pozimi in energije za hlajenje poleti. Ni pa izguba toplote edini problem toplotnih mostov. Pozimi, ko so temperaturne razlike med zunanjostjo in notranjimi prostori večje, lahko toplotni mostovi povzročajo neprijeten kondenz in posledično nastanek plesni. Vlaga v prostoru namreč kondenzira, preide iz plinastega agregatnega stanja v tekoče, najprej na najhladnejših delih. Ta problem je še posebej pereč v sodobnih stanovanjih, ki imajo dobro zatesnjena okna in vrata, nimajo pa sistema prisilnega zračenja. V takem stanovanju je potrebno večkrat na dan temeljito prezračiti. Sicer vlaga, ki jo izdihamo in tista, ki nastane pri kuhanju, od rož,… kroži v prostoru in se utekočini na najhladnejših mestih.V mnogih stanovanjih se nabira na okenskih steklih, ali pa v slabo izoliranih vogalih, ki radi počrnijo.Podobno se lahko dogaja tudi pri vratih, če niso ustrezno toplotno izolirana. Toliko bolj je to pomembno pri zunanjih vratih, ki so neposredno izpostavljena vremenskim vplivom. Tam pozimi prihaja do velikih temperaturnih razlik med zunanjostjo in notranjim prostorom. Zato tudi kvalitetna toplotna izolacija ni vedno dovolj. To velja predvsem za vrata, ki so pretežno narejena iz kovine. Slednja je namreč dober prevodnik toplote in zato idealna za ustvarjanje toplotnih mostov z vsemi neprijetnimi posledicami.To je manjši problem pri vhodnih vratih večstanovanjskih objektov, kjer le te niso neposredno izpostavljene vremenskim vplivom. Pri vhodnih vratih hiš pa je to lahko precejšnja težava. Včasih tudi sama toplotna izolacija ni dovolj. Sploh kadar govorimo o protivlomnih vratih višjega protivlomnega razreda. Pri njih je najpogosteje uporabljeni material jeklo. Jeklo je namreč med boljšimi zaščitnimi materiali po sprejemljivi ceni. Je pa žal dober prevodnik toplote. Zato imajo kvalitetnejša vhodna vrata za hiše tako imenovan termični prelom. Kar pomeni, da sta zunanja in notranja jeklena dela podboja in vrat med seboj ločena s tankim slojem MDF. S tem bistveno zmanjšamo toplotno prehodnost celotnih vrat in se izognemo vsem nevšečnostim povezanim s kondenzom in tudi pomembno zmanjšamo toplotne izgube.V vratih APECS so vedno upoštevane vse fizikalne zakonitosti in uporabljene vse relevante tehnične rešitve, ki so pomembne za konkreten tip vrat. Pri tem pa skrbno pazimo, da cena vrat ostaja dosegljiva.

Vaš APECS.

POVPRAŠEVANJE

Scroll to Top